Sistem Peminjaman Peralatan Versi 1.0

Sistem Peminjaman Peralatan dibangunkan bertujuan untuk membolehkan pengguna membuat permohonan peminjaman peralatan secara atas talian.

Sistem Peminjaman Peralatan boleh dicapai menggunakan web browser (contoh: Google Chrome/Mozilla Firefox) dengan menaip alamat URL http://appskal.ums.edu.my/ssov2

Terdapat empat (4) kategori pengguna dalam Sistem Peminjaman Peralatan. Setiap kategori pengguna ini mempunyai fungsi dan capaian yang berbeza iaitu:

Pemohon

Berfungsi sebagai end-user; mempunyai akses untuk membuat permohonan peminjaman peralatan.

Pentadbir @ Administrator

Bertanggungjawab dalam proses penyediaan, pengeluaran dan pemulangan peralatan yang dipinjam oleh pemohon.

Penyelia @ Supervisor

Bertanggungjawab dalam proses pendaftaran dan pengemaskinian rekod aset; mengemaskini status permohonan sama ada diluluskan atau tidak.

Super Administrator

Bertanggungjawab dalam memastikan sistem berjalan dengan lancar/tanpa gangguan.

ID Pengguna Sistem Peminjaman Peralatan dikawalselia sepenuhnya oleh Super Administrator. Hanya kakitangan UMSKAL yang mempunyai rekod di HR Online dan berstatus aktif sahaja akan didaftarkan untuk akses masuk.

Untuk log masuk kali pertama, pengguna perlu memasukkan No. Kad Pengenalan (tanpa '-' ) dan taipkan Staff@123 sebagai kata laluan.

Log Masuk

 1. Buka web browser (contoh Mozilla Firefox atau Google Chrome) dan taipkan alamat "http://appskal.ums.edu.my/ssov2.

 2. Di laman utama, masukkan ID Pengguna dan kata laluan. Tekan butang Log Masuk.

Lupa Kata Laluan

 1. Klik pada menu Lupa Kata Laluan di laman utama dan masukkan alamat emel yang telah didaftarkan.

 2. Emel yang mengandungi maklumat kata laluan baru akan dihantar kepada pengguna.

Berikut adalah langkah-langkah penggunaan Sistem Peminjaman Peralatan:

 1. Klik menu Permohonan Baru.

 2. Isi tujuan peminjaman di Bahagian I dan klik Seterusnya.

 3. Bahagian I - Tujuan Peminjaman

  Aktiviti ini akan dijalankan di luar kampus

  Fail dalam bentuk PDF sahaja.

 4. Klik pada nama aktiviti/program di Bahagian II untuk menambah senarai peralatan yang ingin dipinjam.

 5. Bahagian II - Senarai Aktiviti / Program

  Sila klik pada nama aktiviti/program di dalam senarai untuk menambah jenis peralatan yang ingin dipinjam.

 6. Di laman seterusnya, pilih peralatan di Bahagian I dan klik Tambah.

 7. Bahagian I - Tambah Peralatan

 8. Setiap peralatan yang dipilih akan disenaraikan di Bahagian II.

 9. Tanda untuk menghantar permohonan.

 10. Klik Hantar Permohonan.

 11. Bahagian II - Senarai Peralatan

  Saya bersetuju akan mematuhi segala garis panduan peminjaman peralatan yang telah ditetapkan oleh Universiti.
 1. Klik menu Senarai Peminjaman.

 2. Klik pada ID permohonan dari senarai peminjaman.

 3. Status permohonan akan dipaparkan di Bahagian I.

 4. Bahagian I - Status Permohonan

 5. Senarai peralatan yang diluluskan untuk peminjaman akan dipaparkan di Bahagian II.

 6. Bahagian II - Peralatan yang Diluluskan untuk Peminjaman

 1. Pemohon perlu mencetak dan membawa slip peminjaman semasa mengambil peralatan.

 2. Pastikan peralatan yang diterima adalah sama dengan senarai peralatan yang diluluskan untuk peminjaman.

Berikut adalah langkah-langkah penggunaan Sistem Peminjaman Peralatan sebagai Administrator:

  Pengeluaran Peralatan

 1. Klik menu Pending List.

 2. Permohonan peminjaman yang diluluskan oleh Supervisor akan disenaraikan di Bahagian II.

 3. Bahagian II - Dalam Proses

  • Aktiviti 1 2 hari lagi
  • Aktiviti 3 2 hari lagi
 4. Klik pada nama aktiviti/program.

 5. Popup Window akan memaparkan senarai peralatan yang telah diluluskan untuk proses pengeluaran.

 6. Imbas No. Barkod di ruangan yang disediakan dan klik Kemaskini.

 7. Pemulangan Peralatan

 8. Bagi proses pemulangan peralatan, pilih program/aktiviti di Bahagian III.

 9. Bahagian III - Dalam Peminjaman

  • Aktiviti 1 2 hari lagi
  • Aktiviti 3 2 hari lagi
 10. Popup Window akan memaparkan senarai peralatan yang perlu dipulangkan oleh peminjam.

 11. Imbas No. Barkod di ruangan yang disediakan dan klik Kemaskini.

Berikut adalah langkah-langkah penggunaan Sistem Peminjaman Peralatan:

  Pendaftaran Aset

 1. Klik menu Pendaftaran Aset.

 2. Taipkan jenis peralatan di Bahagian I dan tekan butang Tambah.

 3. Bahagian I - Jenis Peralatan

 4. Lengkapkan maklumat di Bahagian II untuk menambah peralatan.

 5. Bahagian II - Maklumat Peralatan

  Sedia untuk dipinjam
 6. Peralatan yang didaftarkan akan disenaraikan di Bahagian III.

 7. Klik untuk mengemaskini maklumat peralatan.

 8. Klik untuk memadam maklumat peralatan.

 9. Bahagian III - Senarai Peralatan

  Kategori No. Pendaftaran Butiran No. Casis/Siri Status Tindakan
  LAPTOP BEN22/2012/20-52 Laptop No. 06 28yd8w1 OK
  LAPTOP BEN22/2012/20-13 Laptop No. 01 13XD8W1 OK

  Admin Dashboard

 10. Setiap permohonan yang diterima akan dipaparkan di menu Admin Dashboard.

 11. Bahagian I - Senarai permohonan yang sedang menunggu kelulusan.

 12. Bahagian II - Senarai permohonan dalam proses.

 13. Bahagian III - Senarai permohonan dalam peminjaman.

 14. Bahagian IV - Senarai permohonan yang belum mengembalikan peralatan.

 15. Permohonan Pengguna

 16. Senarai ini akan memaparkan setiap permohonan pengguna.

 17. Klik pada ID aktiviti/program untuk mengemaskini status permohonan.

 18. Kemaskini Status Permohonan

 19. Klik pada ID aktiviti/program dari senarai Permohonan Pengguna.

 20. Senarai peralatan yang dimohon akan dipaparkan di Bahagian II.

 21. Bahagian I - Kelulusan Permohonan

  Pastikan anda mengemaskini status permohonan untuk setiap jenis peralatan.

  Jenis Peralatan Kuantiti (Mohon) Status
  LAPTOP 1 Dalam proses
  LCD PROJECTOR 1 Dalam proses
  PULLDOWN SCREEN 1 Dalam proses
 22. Klik pada jenis peralatan.

 23. Popup akan menyenaraikan senarai peralatan yang tersedia pada tarikh yang dipohon.

 24. Pilih peralatan yang diluluskan untuk peminjaman dan tekan butang Kemaskini.

Sebarang permasalahan/pertanyaan berkaitan Sistem Peminjaman Peralatan sila emelkan kepada fza[a]ums.edu.my.